Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
Mateusz 7,24
Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.
Jozue 1,9

Nowa rezerwacja

Uwaga! Rejestracja została już zamknięta. Więcej informacji o zakończeniu rejestracji znajdziesz tutaj.